Home / Paarden / Vaccinaties

 

Het belang van goede vaccinatie van uw paarden mag niet worden onderschat. Er zijn gelukkig uitgebreide mogelijkheden ontwikkeld om uw paard te beschermen tegen verschillende ziektes en aandoeningen. Graag geven we hieronder kort deze vaccinatie mogelijkheden weer:

 • Tot nu toe worden de meeste paarden jaarlijks met een vaccin tegen Influenza en Tetanus ingeënt. Het vaccineren tegen Influenza is zeker jaarlijks noodzakelijk en eigenlijk is het algemene idee dat 2x per jaar beter is. Dit is onder andere dan ook verplicht voor paarden die in de nationale of internationale sport worden uitgebracht.
  We hebben de beschikking over een vaccinatie die alleen bescherming biedt tegen Influenza. Deze is beschikbaar omdat de enting tegen Tetanus maar eens in de 2 jaar nodig is voor een goede bescherming. Daarbij is er nu steeds meer inzicht dat te vaak tegen Tetanus beschermen ook slecht kan zijn, het afweerapparaat van het paard kan daardoor te heftig op de enting reageren. Dit kan lokaal spierschade geven.Om te zorgen dat uw paard(en) niet onnodig ingeënt word(en) kunt u vóór het maken van een afspraak om uw paard te enten in het paspoort kijken wat de laatste vaccinaties waren. Als op het laatste stickertje de letters TE staan heeft die enting Tetanus bevat en zal hij voor de komende enting geen extra bescherming tegen Tetanus nodig hebben.
  Voorbeeld vaccinatieschema voor Influenza en Tetanus V(accunatie):
  V1            V2             V3              V4              V5             V6
  –I————–I—————–I—————–I—————–I—————–I
  Mnd: 0      1                6               18              30             42
  Inf/Tet      Inf/Tet        Infl            Inf/Tet         Infl           Inf/Tet
 • U heeft de mogelijkheid om uw paard te vaccineren tegen het West Nile Virus (WNV). Een ziekte die door mugjes wordt overgebracht van besmette trekvogels naar paarden en mensen. Na infectie raakt ongeveer 10% van de besmette paarden ernstig neurologisch ziek en zal zeer waarschijnlijk ingeslapen moeten worden. Inenting beschermt het paard goed en het is niet noodzakelijk om alle paarden in een stal te enten om toch een goede bescherming van de wel geënte paarden te waarborgen. Dit omdat de ziekte niet van paard op paard overdraagbaar is.Vooralsnog is er in Nederland geen concrete dreiging en is de ziekte niet aanwezig. Het is echter een kwestie van tijd voordat besmette trekvogels in Nederland terecht komen en een bron van besmetting vormen. Paarden die (tijdelijk) richting Oostenrijk, Italie of Frankrijk gaan, komen in een gebied waar al enkele jaren uitbraken van WNV voorkomen. Het is aan te raden deze paarden te enten voordat ze daarheen gaan.
 • Er is ook een enting beschikbaar tegen droes bij paarden. Net als vaccinaties tegen Influenza en Rhinopneumonie is het bij gebruik van de droesenting wel sterk aan te raden om alle paarden van een koppel of stal te vaccineren. Zo niet, dan kan bij een hoge infectiedruk toch infectie ontstaat van ingeënte dieren.
 • Bij het inenten tegen Rhinopneumonie is niet veel veranderd. Wel is er steeds meer bewijs dat het effect van vaccineren zeker niet zo groot is als bij de andere ziektes. Wat met inenten voornamelijk wordt bereikt, is het verminderen van de verspreiding van een infectie door de stal als alle paarden correct zijn ingeënt. Daarbij is er bij intensief vaccineren van drachtige merries een kleinere kans op abortus als er infectie optreedt. Een gevaccineerd paard die toch geïnfecteerd raakt kan wel gewoon ziek worden en ook verlammingsvorm ontwikkelen.
 • Met de volgende zaken dient rekening gehouden te worden voor wedstrijdpaarden:
  • De enige verplichte inenting is die tegen Influenza. Daarvoor moet in het paspoort een basisvaccinatie staan die vervolgens altijd binnen 366 dagen herhaald dient te zijn.
  • Paarden mogen niet minder dan 7 dagen voor een wedstrijd ingeënt zijn.
  • Een basisvaccinatie voor wedstrijdpaarden bestaat uit 2 dezelfde entingen die kort op elkaar (21-90 dagen na elkaar) gegeven dient te worden. Volgens de fabrikant van de entstof wordt de beste bescherming bereikt als de basisvaccinatie bestaat uit 2 opeenvolgende entingen met 4 weken tussentijd, die vervolgens na een half jaar nogmaals herhaald dient te worden. Dit basisvaccinatieschema is ook verplicht voor paarden die onder auspiciën van de FEI, nationaal of internationaal starten.
  • Kijk hier voor de uitgebreide eisen voor de FEI.
  • Paarden die voor jachten worden gebruikt dienen tevens 2 maal per jaar tegen Rhinopneumonie ingeent te zijn.
  • Voor wedstrijden met Yslanders is ook een halfjaarlijkse vaccinatie tegen Influenza verplicht

Afspraak maken voor vaccinatie

Is het tijd voor een nieuwe vaccinatie voor uw paard, of wilt u uitgebreidere informatie? Voor advies en het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Dit doet u door te bellen naar 040-2061682 of online een afspraak te maken.